Generalforsamling

NY DATO!
Bemærk, at tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 18. juni til randerscykleklub@gmail.com

Randers Cykleklub af 1910 indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 22. juni 2020 kl. 19.30 i klublokalet, Langvangen 6, 8930 Randers NØ.

Hvis der opstår behov for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling afholdes denne i direkte forlængelse af den ordinære generalforsamling, og denne indkaldelse gælder således både til ordinær og ekstraordinær generalforsamling.


Dagsorden ifølge lovene:
01. Valg af dirigent
02. Formandens/bestyrelsens beretning
03. Fremlæggelse af revideret regnskab
04. Indkomne forslag
05. Valg af kasserer for 2 år: På valg er Susanne Würtz
06. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg er Jan Rasmusse, Per Veirum og Per Kragelund Christensen
På valg for 1 år er: Knud Lynge (udtræder af bestyrelsen før tid pga. sygdom)
07. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år: På valg er Jens Peter Christensen og Ole Gutheil-Alsen
08. Valg af rytterrepræsentant for 1 år: På valg er Lotte Schmidt
Valg af suppleant for 1 år: På valg er Sanne Schmidt
09. Valg af 2 revisorer for 1 år: På valg er Villy Hansen og Ole Gutheil-Alsen
Valg af suppleant for 1 år: På valg er Sanne Schmidt
10. Vedtagelse af propositioner for klubmesterskaberne
11. Eventuelt

Forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen.

/Bestyrelsen RC1910

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved kaffe, øl/vand og kage.

Ifølge vedtægterne har man stemmeret på generalforsamlingen, hvis man er over 15 år, har været medlem i mindst 3 måneder, og ikke er i kontingentrestance.