Generalforsamling


Randers Cykleklub af 1910 indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 14. juni 2021 kl. 19.30 i klublokalet, Langvangen 6.
Coronapas er påkrævet iht. reglerne for indendørs aktiviteter i foreningslokaler.

Hvis der opstår behov for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling afholdes denne i direkte forlængelse af den ordinære generalforsamling, og denne indkaldelse gælder således både til ordinær og eventuel ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden ifølge lovene:
01. Valg af dirigent

02. Formandens/bestyrelsens beretning
03. Fremlæggelse af revideret regnskab
04. Indkomne forslag
05. Valg af formand for 2 år: På valg er Jørgen Schmidt
06. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg er Ib Kristiansen og Thomas Veirum
07. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år: På valg er Jens Peter Christensen og Ole Gutheil-Alsen
08. Valg af rytterrepræsentant for 1 år: På valg er Lotte Schmidt
Valg af suppleant for 1 år: På valg er Sanne Schmidt Bendixen
09. Valg af 2 revisorer for 1 år: På valg er Ole Gutheil-Alsen og Sanne Schmidt Bendixen
Valg af suppleant for 1 år: På valg er Ronald van den Hoorn
10. Vedtagelse af propositioner for klubmesterskaberne
11. Eventuelt

Forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved kaffe, øl/vand og kage.

Ifølge vedtægterne har man stemmeret på generalforsamlingen, hvis man er over 15 år, har været medlem i mindst 3 måneder, og ikke er i kontingentrestance.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Randers Cykleklub af 1910