2. afd. Klubmesterskab

2. afd. i klubmesterskabet køres tirsdag den 27. juni 2017 kl. 18.00 i Ålum
Læs flere detaljer her

Startliste opdateres løbende og findes her

Bemærk, at løbene hovedsageligt kun er åbne for RC1910 medlemmer samt medlemmer i vores samarbejdsklub Randers Cykelmotion.
Eventuelle gæsteryttere kan få lov at deltage i enkelte afdelinger, hvis de på forhånd har forespurgt om dette, og er indstillet på at køre på de øvrige deltageres præmisser og udøve fair play!