Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Randers Cykleklub af 1910 indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 4. april 2022 kl. 19.00 i klublokalet, Langvangen 6.

Hvis der opstår behov for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling afholdes denne i direkte forlængelse af den ordinære generalforsamling, og denne indkaldelse gælder således både til ordinær og eventuel ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden iflg. lovene:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens/bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kasserer for 2 år:
      på valg er Susanne Würtz
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
      på valg er Jan Rasmussen, Per Veirum og Per Kragelund Christensen
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
      på valg er Jens Peter Christensen og Ole Gutheil-Alsen
  8. Valg af rytterrepræsentant for 1 år:
      på valg er Lotte Schmidt
      suppleant for 1 år:
      på valg er Sanne Schmidt Bendixen
  9. Valg af 2 revisorer for 1 år:
      på valg er Ole Gutheil-Alsen og Sanne Schmidt Bendixen
      suppleant for 1 år:
      på valg er Ronald van den Hoorn
10. Vedtagelse af propositioner for klubmesterskaberne
11. Eventuelt

Forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ifølge vedtægterne har man stemmeret på generalforsamlingen, hvis man er over 15 år, har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontinentrestance.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved smørrebrød, kaffe, øl/vand.
Hvis man ønsker at spise med, skal man tilmelde sig senest den 30. marts til Lotte Schmidt.